Pensum/læringskrav

Kvalitativ del - Anbefalt litteratur

Litteratur fra HELSEF4200 Forskningsmetoder og forskningsetikk:

Johansen, A. (2003): Samtalens tynne tråd. Skriveerfaringer , Spartacus Forlag.

Lie, S (2006). Fri som foten. Om å skrive fagtekster. Gyldendal Akademiske 4. opplag.

Kvantitativ del

Denne læreboken belyser sentrale temaer innen epidemiologisk og klinisk forskning.

Laake P, Hjartåker A, Thelle D, Veierød MB (2007). Epidemiologiske og kliniske forskningsmetoder. Gyldendal Akademisk.

Publisert 30. mai 2009 09:43 - Sist endret 27. aug. 2009 14:22