Semesterside for HELSEF4301 - Høst 2017

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Det er krav til skriftlige innleveringer både før emnet starter og underveis i emnet.

Frister og detaljer rundt innleveringene finner du på undervisningsplan for kvalitativ kursdel og kvantitativ kursdel.

24. mai 2017 10:45