Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

9. november

Eksamensordning

Godkjent rapport.

Utlevering av oppgaven: 17. november kl. 15:30

Innleveringsfrist: 23. november kl. 16:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 14. desember

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. aug. 2020 17:55