Pensum/læringskrav

OBS! Pensum studentene tidligere har vært gjennom ligger til grunn for arbeidet med 4301-kurset:. Pensum fra HELSEF4200, Forskningsmetoder og forskningsetikk.

Bech-Karlsen, J. (1998): Jeg skriver, altså er jeg : en bok for fagskriveren som vil fortelle , Tano Aschehoug.

Dyste, O., Hertzberg, F., Løkensgård Hoel, T. (2003): Skrive for å lære. Skriving i høyere utdanning, Abstrakt forlag, 4 opplag. Kap. 5.

Johansen, A. (2003): Samtalens tynne tråd. Skriveerfaringer , 2003. Spartacus Forlag.

Publisert 24. okt. 2006 10:04 - Sist endret 27. nov. 2006 15:28