Innlevering før kursstart: Studentene skal …

Innlevering før kursstart: Studentene skal innen mandag 4. april ha levert en skisse over tema de ønsker å fordype seg i (ca. 1-1,5 side). Skissen leveres på Fronter i rommet til HELSEF4301 i henholdsvis mappen for Kvantitativ del eller Kvalitativ del.

Publisert 9. des. 2010 15:53 - Sist endret 11. jan. 2011 19:51