Semesterside for HELSEF4301 - Vår 2018

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Det er krav til skriftlige innleveringer både før emnet starter og underveis i emnet.

Frister og detaljer rundt innleveringene finner du på undervisningsplan for kvalitativ kursdel og kvantitativ kursdel.

22. nov. 2017 17:43