Beskjeder

Publisert 27. nov. 2018 10:27

Det er krav til skriftlige innleveringer i Canvas både før emnet starter og underveis i emnet.

Frister og detaljer rundt innleveringene finner du på undervisningsplan for henholdsvis kvalitativ kursdel og kvantitativ kursdel.