Semesterside for HELSEF4302 - Høst 2018

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

Det er krav til skriftlige innleveringer både før emnet starter og underveis i emnet. Frister og detaljer rundt innleveringene finner du på undervisningsplan for henholdsvis kvalitativ kursdel og kvantitativ kursdel.

24. mai 2018 16:16