Beskjeder

Publisert 24. mai 2018 16:16

Det er krav til skriftlige innleveringer både før emnet starter og underveis i emnet. Frister og detaljer rundt innleveringene finner du på undervisningsplan for henholdsvis kvalitativ kursdel og kvantitativ kursdel.