Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

30. oktober

Eksamensordning

Muntlig eksamen.

Tid: 13. november kl. 09:30.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. jun. 2020 19:31