Semesterside for HELSEF4302 - Vår 2010

Viktig informasjon om undervisningen til våren er nå lagt ut i Fronter.

Bl.a. beskrives studentenes forberedelse til første undervisningsdag.

18. des. 2009 09:44

Forberedelser til første kursdag 8. februar

Studentene skal sende et to siders notat hvor de kort presenterer prosjektets tema og problemstilling, redegjør for hvordan det empiriske materialet er skapt og hvor i analyseprosessen de befinner seg. Ta gjerne utgangspunkt i prosjektbeskrivelsen din.

Andre viktige spørsmål du skal reflektere inn i notatet er:

• Hvilke analysemåter ser du som relevante for ditt arbeid?

• Hvilken betydning har din forforståelse for analysen?

• Hvilke teoretiske perspektiver har du så langt valgt for analysene dine?

Dette notatet skal sendes pr. e-mail innen 5. februar til begge kurslederne: w.s.bjorbakmo@medisin.uio.no og gro.rugseth@medisin.uio.no

7. des. 2009 15:07

HELSEF4302 Analysekurs - V10

Datoer: 8. og 9. februar, 8. og 9. mars, 12. og 13. april.

23. nov. 2009 15:54