Semesterside for HELSEF4302 - Vår 2012

Innlevering før kursstart: Studentene skal før kursstart levere et notat. Notatet leveres på Fronter i rommet til HELSEF4302. Se detaljer om innleveringen på henholdsvis plan for kvalitativ del og kvantitativ del.

24. nov. 2011 17:58

Undervisningsdager HELSEF4302 våren 2012 er mandag og tirsdag: 13-14 februar (kval), 20-21 februar (kvant), 12-13 mars, 16-17 april.

24. nov. 2011 17:57

Tilgang til Fronter: HELSEF4302 benytter Fronter i undervisningen. For å bli deltaker i Fronterrommet til emnet må det være registrert en eksamens- og undervisningsmelding i emnet via StudentWeb.

24. nov. 2011 17:56