Beskjeder

Publisert 24. okt. 2012 13:09

Innlevering før kursstart: Studentene skal før kursstart levere et notat. Notatet leveres på Fronter i rommet til HELSEF4302. Se detaljer om innleveringen på henholdsvis plan for kvalitativ del og kvantitativ del.

Publisert 24. okt. 2012 13:09

Tilgang til Fronter: HELSEF4302 benytter Fronter i undervisningen. For å bli deltaker i Fronterrommet til emnet må det være registrert en eksamens- og undervisningsmelding i emnet via StudentWeb.