Innlevering før kursstart: Studentene skal …

Innlevering før kursstart: Studentene skal før kursstart levere et notat. Notatet leveres på Fronter i rommet til HELSEF4302. Se detaljer om innleveringen på henholdsvis plan for kvalitativ del og kvantitativ del.

Publisert 24. okt. 2012 13:09 - Sist endret 16. apr. 2013 13:23