Semesterside for HELSEF4403 - Vår 2017

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

En disposisjon (maks 2 sider) for forelesningen med foreløpig litteraturliste leveres på Fronter en uke før kursstart (16. januar). Du kan benytte artikler og bøker på litteraturlisten, men bør også finne egen litteratur.

I studentforelesningen skal du svare på én av tre eksamensoppgaver i din forelesning:

  1. Beskriv dilemmaer i en eller flere evidensbaserte beslutningsprosesser.
  2. Beskriv måter du eller andre du har observert har brukt makt i behandling og pleie på konstruktive og destruktive måter.
  3. Beskriv begrensninger og muligheter ved å involvere ulike typer brukere i kliniske beslutninger.

 

25. nov. 2016 10:56