Pensum/læringskrav

Du er velkommen til å bruke annen litteratur (fag- og skjønnlitteratur) i tillegg til den anbefalte leselisten.

Selvvalgt litteratur skal dokumenteres i forbindelse med studentforelesningen/eksamen.

Bøker

Engebretsen, E., & Heggen, K. (2012). Makt på nye måter. Oslo: Universitetsforlaget. (150 sider)

Grue, J. (2018). Jeg lever et liv som ligner deres. En levnetsbeskrivelse. Oslo: Gyldendal Litteratur. ISBN 9788205515574. (176 sider)

Artikler og bokkapitler

Askheim, C., Sandset, T.J., & Engebretsen, E. (2016). Who cares? The lost legacy of Archie Cochrane. Medical Humanities. ISSN 1468-215X. doi: 10.1136/medhum-2016-011037

Berg, H. & Slaattelid, R. (2016). Facts and values in psychotherapy – A critique of the empirical reduction of psychotherapy within evidence-based practice. Journal of Evaluation in Clinical Practice, Volume 23, Issue 5. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/jep.12739

Engebretsen, E.  (2016). The medical concept of evidence and the irreducible singularity of being. Keynote speech at the Kristeva Circle in Stockholm 2016 http://www.kristeva.fr/eivind-engebretsen-the-medical-concept-of-evidence.html.

Engebretsen, E. & Heggen, K. (2015). Powerful Concepts in Global Health. International Journal of Health Policy and Management. ISSN 2322-5939. 4(2), s 115- 117 . doi: 10.15171/ijhpm.2015.19

Engebretsen, E., Heggen, K. & Ottersen, O. P. (2017). The Sustainable Development Goals: ambiguities of accountability. The Lancet, Volume 389, No. 10067, p365, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)30152-6

Engebretsen, E., Heggen, K., Das, S., Farmer, P. & Ottersen, O. P. (2016). Paradoxes of sustainability with consequences for health. The Lancet Global Health.  ISSN 2214-109X.  4(4), s e225- e226 . doi: http://dx.doi.org/10.1016/S2214-109X(16)00038-3

Engebretsen, E., Heggen, K., Wieringa, S., & Greenhalgh, T. (2016). Uncertainty and objectivity in clinical decision making: a clinical case in emergency medicine. Medicine, Health care and Philosophy.  ISSN 1386-7423. . doi: 10.1007/s11019-016-9714-5

Greenhalgh, T., Howick, J., & Maskrey, N. (2014). Evidence based medicine: a movement in crisis? Fulltekst

Juritzen, T. I. & Heggen, K. (2009). Produktive maktpraksiser i sykehjem - en Foucaultinspirert analyse av pleiefaglig handlekraft. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 12. Fulltekst

Juritzen, T. I. & Heggen, K. (2006). Omsorgsmakt. Relasjonsnære sonderinger mellom makt og avmakt. Sosiologi i dag. Fulltekst

Karlsen, M. P., & Villadsen, K. (2016). Health Promotion, Governmentality and the Challenges of Theorizing Pleasure and Desire. Body & Society, 22(3), 3-30. https://doi.org/10.1177/1357034x15616465

Kristeva, J. (2013). “A tragedy and a dream: Disability revisited”, Irish Theological Quarterly 78(3) (2013): 219–230, https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0021140013484427

Wieringa, S., Engebretsen, E., Heggen, K. & Greenhalgh, T. (2017). Has evidence-based medicine ever been modern? A Latour inspired understanding of a changing EBM. Journal of Evaluation in Clinical Practice.  ISSN 1356-1294.

 

Publisert 18. des. 2018 12:27 - Sist endret 3. jan. 2019 14:47