Dette emnet er nedlagt

Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Avdeling for helsefag

Besøksadresse: 
Forskningsveien 3 A, Harald Schjelderups hus, inngang 2, 3. etasje

Ekspedisjonstid: 
0900-1500

Postadresse: 
Pb 1089 Blindern
0317 Oslo

Telefon: 22 84 53 78
Faks: 22 84 50 91
E-post: 
Web: http://www.med.uio.no/helsam/om/organisasjon/avdelinger/helsefag/index.html

Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, Seksjon for helsefag

Besøksadresse: 
Gydas vei 8, (Majorstua) 4. etg.

Ekspedisjonstid: 
9-15

Postadresse: 
Postboks 1153 Blindern
0318 Oslo

Telefon: 22858400
Faks: 22858411
E-post: 
Web: http://www.med.uio.no/ish/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Anne Marit Mengshoel  (kontaktinformasjon) Etter avtale 
Publisert 15. nov. 2007 08:44 - Sist endret 29. juli 2008 11:49