Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HELSEF4404 - Vår 2012

Tilgang til Fronter: HELSEF4404 benytter Fronter i undervisningen. For å bli deltaker i fronterrommet til emnet må det være registrert en eksamens- og undervisningsmelding i emnet via StudentWeb.

7. des. 2010 18:43

Innlevering før kursstart: Studentene skal innen onsdag 18. januar 2012 ha levert en skisse over tema de ønsker å fordype seg i (ca. 1 side). Skissen leveres på Fronter i rommet til HELSEF4404.

7. des. 2010 18:41

Undervisning HELSEF4404 våren 2012 er mandager og tirsdager følgende datoer: 23. og 24. januar, 6. og 7. februar, 5. og 6. mars.

7. des. 2010 18:11