Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HELSEF4404 - Vår 2014

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

HELSEF4404 benytter Fronter i undervisningen. For å bli deltaker i fronterrommet til emnet må det være registrert en eksamens- og undervisningsmelding i emnet via StudentWeb.

28. nov. 2013 10:25

Studentene skal innen 13. januar levere en skisse over temaet de ønsker å fordype seg i (ca. 1 side). Skissen leveres på Fronter i rommet til HELSEF4404.

28. nov. 2013 10:01