Emner innen psykiatri

Viser 1–4 av 4 emner
Emne Studiepoeng
PSA4090 – Masteroppgave (30 studiepoeng) 30
PSA4110 – Rus og avhengighet (30 studiepoeng) 30
PSA4210 – Selvmordsforebyggende arbeid (10 studiepoeng) 10
PSA4310 – Vold og traumer (10 studiepoeng) 10