Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler oppgaveskriving, og er rettet mot masteroppgaven.

Hva lærer du?

Kunnskap

  • emnet gir deg kunnskap om oppbygging og utvikling av akademiske tekster

Ferdigheter

Du vil lære å

  • utforme en prosjektskisse for masteroppgaven
  • gi respons på andres tekster og motta veiledning på dine egne
  • bruke teknikker for skrivesamarbeid
  • bruke referanser i tekst og sette opp en litteraturliste


Generell kompetanse

  • emnet gir deg generell kompetanse i skriveprosessen og hjelper deg i gang med å skrive egne akademiske tekster med særlig vekt på masteroppgaven

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Undervisning

Undervisningen er et seminar som går over to dager.

Du må ha hatt minst tre møter med veileder før første undervisningsdag.

Alle deltakerne må i løpet av seminaret gi muntlig tilbakemelding på andres skriftlige arbeid.

Det er obligatorisk oppmøte på seminaret.

Eksamen

Innlevering av en del av masteroppgaven. Omfang: 2-3 A-4 sider, punkt 12, 1 1/2 linjeavstand, normale marger.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Du vil bli spurt om å evaluere emnet i løpet av seminaret.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Annenhver høst fra 2017

Annen hvert år.

Eksamen

Annenhver høst fra 2017

Annen hvert år.

Undervisningsspråk

Norsk