Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
20.09.2010Anne Luise Kirkengen  Søsterhjemmet Ullevål sykehus rom 461  Hvordan krenkede barn blir syke voksne  kl 0900-1415 
20.09.2010Marianne Jakobsen og Siri Thoresen  Ullevål sykehus/Søsterhjemmet (Bygn 2) rom 461  Psykologiske teorier om vold og traumer forts fra PSA 4310   kl 1430-1615 
21.09.2010Tonje Holt  Domus Odontologica seminar rom A1. 1004   Utviklingspsykologi (relatert til vold og traumer)  kl 0900-1045 
21.09.2010Grete Savosnick  Domus Odontologica rom A1. 1004  Kulturforståelse og kulturforskjeller i synet på barn  kl 1100-1315 
21.09.2010Mia Myhre og Geir Borgen  Domus Odontologica rom A1.1004  Medisinske problemstillinger knyttet til vold og seksuelle overgrep mot barn   kl 1330-1515 
22.09.2010Trine Waaktar   Domus Odontologica rom A1.1004.  Hvorfor er noen grupper med sårbare enn andre når de utsettes for vold og traumatiske hendelser- Resilience begrepet  kl 0900-1045 
22.09.2010Gertrud Hafstad  Domus Odontologica A1.1004.   Posttraumatisk vekst  kl 1100-1315 
22.09.2010Grete Dyb  Domus Odontologica A1.1004.   Sosiale konsekvenser av vold. Bjugnsaken 4 år etter  kl 1330-1415 
23.09.2010Hilde Pape  Domus Odontologica A1.1004.   Ideologier og myter i voldsforskningen. Kjønnsforskjeller i opplevelsen av å være utsatt for vold  kl 0900-1045 
23.09.2010Kjersti Alsaker  Domus Odontologica A1.1004.   Utsatthet for vold og livskvalitet  kl 1100-1315 
23.09.2010Anita Kjølsrud, Åse Langballe og Anne Lie Andreassen  Domus Odontologica A1.1004.   praktisk opplysninger/gr arbeid/valg av student rep.  kl 1330- 1515 
24.09.2010Yngvil Grøvdal   Domus Odontologica A1.1004.   Mishandlede kvinners forventninger og erfaringer med rettsapparatet  kl 0900-1045 
24.09.2010Elisabeth Brodtkorp  Domus Odontologica A1.1004.   Juridiske problemstillinger i tilknytning til kvinner med og uten minoritetsbakgrunn utsatt for vold.   kl 1100-1315 
24.09.2010Elisabeth Gording Stang  Domus Odontologica A1.1004.   Barns rett til vern mot vold og overgrep  kl 1330- 1515 
24.09.2010Marianne Jakobsen  Domus Odontologica A1.1004.   Erstatningsordninger   kl 1530-1615 
22.11.2010Trond Heir & Marianne Jakobsen  Søsterhjemmet Ullevål sykehus rom 461  Oversikt over behandlingsfeltet. Intervensjoner, behandling, forebygging av vold og traumer. Ulike perspektiver  kl 0900-1045 
22.11.2010Siri Thoresen og Carolina Øverlien  søsterhjemmet rom 461  Screeningsinstrumenter og metodiske dilemma i forskning på vold og traumer  kl 1100-1315 
22.11.2010Trine Anstorp   søsterhjemmet rom 461  Hva er det som skjer når den gode hjelper ikke makter å være så god lenger? Om sekundærtraumatisering som en ofte overraskende utfordring i den profesjonelle hjelperens arbeid  kl 1330-1515 
22.10.2010Åse Langballe og Anne Lie Andreassen  søsterhjemmet rom 461  praktiske opplysninger   kl 1530-1615 
23.11.2010Nora Sveaass  Domus Odontologica. A1.1004.   Om torturen som fenomen. Behandlingsformer  kl 0900-1045 
23.11.2010Sverre Varvin og Marianne Opaas  Domus Odontologica A1.1004.   Migrasjon, vold og intervenering/behandling, menneskerettigheter og konvensjoner  kl 1100-1415 
23.11.2010Ingunn R. Askeland  Domus Odontologica A1.1004.   Behandling av voldsutøvere- kvinner og menn  kl 1430-1615 
24.11.2010Åse Langballe   Domus Odontologica A1.1004.   Samtaler med barn utsatt for seksuelle overgrep  kl 0900-1315 
24.11.2010Kari Svisdahl  Domus Odontologica A1.1004.   Kulturelle møter  kl 1330-1615 
25.11.2010Solveig Dahl  Domus Odontologica A1.1004.   Ulike aspekter rundt voldtekt  kl 0900-1045 
25.11.2010Knut Hermstad  Domus Odontologica A1.1004.   Behandling av seksualovergripere- ulike tilnærminger  kl 1100-1315 
25.11.2010Hanne Riege  Domus Odontologica A1.1004.   Presentasjonsteknikker  kl 1330-1615 
26.11.2010Tine Jensen m fl  Domus Odontologica A1.1004.   Ulike strategier, metoder og intervensjonsformer i arbeidet med barn og unge utsatt for vold og traumatiske hendelser  kl 0900-1515 
24.01.2011Paul Leer Salvesen  Søsterhjemmet rom 461  Filosofiske perspektiver på vold, Ansvar, skam,skyld og forsoning  kl 0900-1045 
24.01.2011Jon Ståle Stamnes  søsterhjemmet rom 461  Internett som arena for overgrep  kl 1100-1315 
24.01.2011Lars Weisæth m fl  søsterhjemmet rom 461  Internasjonale operasjoner og krig. Profesjonalisering av volden. Katastrofer og ulykker. Forebyggingsstrategier og intervensjonsformer.  kl 1330-1515 
24.01.2011Lars Weisæth  søsterhjemmet rom 461  Hvordan takle forhandlinger i terror og gisselsituasjoner  kl 1530-1615 
25.01.2011  søsterhjemmet rom 461  Arbeid med vold og traumer i familier med minoritetsbakgrunn  kl 0900- 1415 
25.01.2011Emine Kale (NAKMI)  søsterhjemmet rom 461  Spesielle utfordringer i tolkearbeid med mennesker som har opplevd vold og traumer  kl 1430-1615 
25.01.2011Vigdis Mathisen Olsvik  søsterhjemmet rom 461  Vold mot funksjonshemmede  kl 0900-0945 
26.01.2011Wenche Jonassen  søsterhjemmet rom 461  Vold mot eldre  kl 1000-1045 
26.01.2011Wenche Jonassen   søsterhjemmet rom 461  Krisesentrene- fra frivillig arbeid til offentlig tilbud  kl 1100-1145 
26.01.2011Ledes av Ole Kristian Hjemdal   søsterhjemmet rom 461  Arbeid med familievold i BUP, VOP, Famvernkontor, NAV, Politi, Vern for eldre m.fl ,  kl 1230-1415 
27.01.2011Jurist Ingunn Sletnes  søsterhjemmet rom 461  Taushetsplikt og samarbeid i saker som gjelder vold i nære relasjoner  kl 0900-1045 
27.01.2011Anne- Lill Nilsen (Bufetat)  søsterhjemmet rom 461  Samarbeidsmodeller, konsultasjonsteam  kl 1100-1315 
27.01.2011ikke avklart  søsterhjemmet rom 461  ikke avklart  kl 1315- 1515  
28.01.2011Felles undervising for alle 3 studieretningene  Galeien, SERAF   Forskningsmetodikk/prosjektarbeid  0900- 1515 
Publisert 10. mai 2010 14:52 - Sist endret 24. nov. 2010 15:58