Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

18. august

Eksamensordning

Hjemmeksamen.

Utlevering av oppgaven: 1. september kl. 14:00

Innleveringsfrist: 22. september kl. 14:00

Kunngjøring av eksamensresultater: 6. oktober

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. jun. 2022 07:41