Pensum/læringskrav

Vi tar forbehold om enkelte justeringer

Mandag 28 august

Salutogenese

 • Langeland, E., Wahl, A. K., Kristoffersen, K., & Hanestad, B. R. (2007). Promoting coping: salutogenesis among people with mental health problems. Issues Ment Health Nurs, 28(3), 275-295. doi:10.1080/01612840601172627
 • Langeland, E. (2009). Betydningen av en salutogen tilnærming for å fremme psykisk helse. Sykepleien forskning. doi:10.4220/sykepleienf.2009.0143
 • Eriksson, M., & Lindstrom, B. (2006). Antonovsky's sense of coherence scale and the relation with health: a systematic review. J Epidemiol Community Health, 60(5), 376-381. doi:10.1136/jech.2005.041616

Rollen i et internasjonalt perspektiv:

 • McAiney CA, Haughton D, Jennings J, Farr D, Hillier L, Morden P. A unique practice model for Nurse Practitioners in long-term care homes. J Adv Nurs 2008; 62(5):562-71.
 • Donald F, Martin-Misener R, Carter N, Donald EE, Kaasalainen S, Wickson-Griffiths A, et al. A systematic review of the effectiveness of advanced practice nurses in long-term care. J Adv Nurs 2013; 69(10):2148.
 • Szczepura A, Nelson S, Wild D. In-reach specialist nursing teams for residential care homes: uptake of services, impact on care provision and cost-effectiveness. BMC Health Serv Res 2008; 8:269.

Rollen i et nasjonalt perspektiv:

 • Contandriopoulos, D., Brousselle, A., Dubois, C. A., Perroux, M., Beaulieu, M. D., Brault, I., . . . Sansgter-Gormley, E. (2015). A process-based framework to guide nurse practitioners integration into primary healthcare teams: results from a logic analysis. BMC Health Services Research, 15, 78. doi:10.1186/s12913-015-0731-5
 • Fougère, B., Morley, J. E., Decavel, F., Nourhashémi, F., Abele, P., Resnick, B., . . . Vellas, B. (2016). Development and Implementation of the Advanced Practice Nurse Worldwide With an Interest in Geriatric Care. Journal of the American Medical Directors Association. doi:10.1016/j.jamda.2016.05.009

Tirsdag 29 august

Forebygging ifht ernæring:

Kartleggingsverktøy:

 • MNA, mini nutritional assessment

Onsdag 30 august

Kognitiv vurdering:

 • Bystad, M., Pettersen, K., & Gronli, O. K. (2014). Depresjon eller demens av Alzheimers type? Tidsskr Nor Laegeforen, 134(5), 525-528. doi:10.4045/tidsskr.13.0364
 • Bystad, M., Skjerve, A., & Strobel, C. (2013). Demensutredning ved hjelp av MMSE-NR, klokketesten og pårørendeskalaer. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 50(1), 7-11.
 • Fure, B. (2011). Clinical neurological examination of the geriatric patient. Tdsskr nor laegeforen, 131(11), 1080-3. Retrieved from http://tidsskriftet.no/article/2107651
 • Gagliardi, J. P. (2008). Differentiating among depression, delerium, and dementia in elderly patients. American medical association journal of ethics, 10(6), 383-388. Retrieved from http://virtualmentor.ama-assn.org/2008/06/cprl1-0806.html
 • Wyller, Torgeir Bruun. Geriatri – En medisinsk lærebok. 2. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2015. (Kap. 17, 38. I 1. utg, 2015 Kap. 17, 37)

Kartleggingsverktøy:

 • Klokketest
 • Mini Mental Status Evaluering (MMSE-NR)
 • Trail making test (TMT-A, TMT-B)
 • Barthel ADL indeks
 • Geriatrisk depresjonsskala
 • MADRS
 • Cornell

Forebygging ifht fall:

 • Hill, K. (2009). Don't lose sight of the importance of the individual in effective falls prevention interventions. BMC Geriatrics, 9 (13):1-4.
 • Ganz, D.A., Bao, Y., Shekelle, P.G. & Rubenstein, L.Z. (2007). Will my patient fall? Journal of the American Medical Association (JAMA), 297 (1):77-86. (9s).
 • Vieira, E. R., Palmer, R. C., & Chaves, P. H. (2016). Prevention of falls in older people living in the community. Bmj, 353, i1419. doi:10.1136/bmj.i1419
 • Wyller, Torgeir Bruun. Geriatri – En medisinsk lærebok. 2. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2015. (Kap. 7, 19. Samme kapittel i 1. utg.)

Kartleggingsverktøy:

 • Fall-risikovurdering  

Torsdag 31 august og fredag 1 september

Det psykososiale aspektet inklusiv depresjon:

 • Sivertsen H, Bjørkløf GH, Engedal K, Selbæk G, Helvik AS. Depression and Quality of Life in Older Persons: A Review. Dement Geriatr Cogn Disord. 2015;40(5-6):311-39. doi: 10.1159/000437299. Epub2015 Sep 12.
 • Wyller, Torgeir Bruun. Geriatri – En medisinsk lærebok. 2. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2015. (Kap. 18, 56. I 1. utg., Kap. 18, 54)
 • Schunk, M., Reitmeir, P., Ruckert-Eheberg, I. M., Tamayo, T., Schipf, S., Meisinger, C., . . . Holle, R. (2017). Longitudinal change in health-related quality of life in people with prevalent and incident type 2 diabetes compared to diabetes-free controls. PLoS One, 12(5), e0176895. doi:10.1371/journal.pone.0176895

Forebygging ifht dermatologi og sår:

 • Pasientsikkerhetsprogrammet – Forebygging av trykksår
 • Jones (2013) Pressure ulcer prevention in the community setting, Nursing Standard, 28, 3, 47-55
 • Moore, Johansen & van Etten (2015) A review of PU risk assessment and prevention in Scandinavia, Iceland and Ireland (Part II), Journal of Wound Care, 22, 8, 423-431
 • Voegeli (2012) Understanding the main principles of skin care in older adults, Nursing Standard, 27, 11, 59-68

Kartleggingsverktøy:

 • Braden Scale for Predicting Pressure Sore Risk

Sosialt nettverk og eldre:

Anbefalt/oppslagsverk

 • Forebyggende hjemmebesøk i kommunen
 • Førland, O., Teigen, S., Bie, K., Helgheim, N., Skjæveland, H., & Skumsnes, R. (2013). Forebyggende hjemmebesøk til eldre: en kartlegging av alle kommunene på Vestlandet Rapportserie (Senter for omsorgsforskning: online), Vol. nr 8/2013.
 • Skumsnes, R., Larun, L., & Langeland, E. (2013). Effekten av forebyggende hjemmebesøk til eldre; en systematisk oversikt. Sykepleien forskning (4), 310-321.
 • Jarvis, Carolyn. Physical Examination and Health Assessment. 6th edition. St. Louis, MO: Saunders Elsevier; 2012.
 • Kirkevold M, Brodtkorb K og Ranhoff AH (2014) (red.). Geriatrisk sykepleie: god omsorg til den gamle pasienten. 2. utg. Oslo: Gyldendal akademisk
 • Pasientsikkerhetsprogrammet – Forebygging av fall
 • Clemson m.fler (2004). The effectiveness of a Community-Based Program for Reducing the Incidence of Falls in the Elderly: A Randomized Trial. J Am Geriatr Soc 52: 1487-1494.
 • Hektoen, L., Faksvåg,. Aas, E., Lurås, H. (2009). Cost-effectiveness in fall prevention for older women. Scandinavian Journal of Public Health. Vol. 37.
 • Grue, E.V., Kirkevold, M., Mowinchel, P. & Ranhoff, A.H. (2009). Sensory impairment in hip-fracture patients 65 years or older and effects of hearing/vision interventions on fall frequency. Journal of Multidisciplinary Healthcare, 2 (1):1-11. (11s).
 • Hendrich, A. (2007). Predicting patient fall Using the Hendrich II fall risk model in clinical practice AJN. Vol. 107, No. 11
 • Gillespie LD1, Robertson MC, Gillespie WJ, Sherrington C, Gates S, Clemson LM, Lamb SE. (2012) Interventions for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Sep 12;9:CD007146. doi: 10.1002/14651858.CD007146.pub3.

 

I Wyller er det også andre kapitler som kan være nyttige, se på innholdslisten og bruk den aktivt som oppslagsverk.

Vi vet at både første og andre utgave av Wyller brukes og har derfor oppgitt kapitler i begge bøkene. Det holder selvsagt at dere leser i en av utgavene!

Publisert 30. mai 2017 14:57 - Sist endret 30. mai 2017 14:57