Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

30. august

Eksamensordning

Hjemmeksamen.

Utlevering av oppgaven: 23. august kl. 14:00

Innleveringsfrist: 20. september kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 12:46