Semesterside for GERSYK4202 - Vår 2014

Felles undervisning

Emnet har felles undervisning med SYKVIT4014 – Forskning og utviklingsarbeid – teori og praksis. Se semestersiden til dette emnet for timeplan og beskjeder.

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Ingen beskjeder