Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. november

Eksamensordning

Masteroppgave.

Innleveringsfrist: 15. november kl. 14:00

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2021 04:22