Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Masteroppgave.

Innleveringsfrist: 15. mai kl. 15:00

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. jan. 2022 02:03