Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

22. september

Eksamensordning

For ekamensinformasjon for dette emnet, se http://www.med.uio.no/isv/norsk/studier/eksamensplan%20H03.html