Universitetet i OsloHopp over primærnavigasjonen
Universitetet i Oslo
Det medisinske fakultet - banner
 [ Forskning | Studier | Studentliv | Biblioteket | Kontakt oss | For ansatte ]

FORELESNINGSPLAN:

 

Tid

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Uke 34

 

19.8: kl. 0915-1100

Bodil: Oversiktsforelesning og forelesning over tema

Sykepleiens samfunnsmessige mandat, samfunnsmessige og legale rammer med spesielt fokus p� spenningsfeltet mellom rammer, fag og pasient(1.1)

1145-1330

Marit: Utvikling av forskningsmilj�er i praksis, ledelse og utdanning og tema (1.2)

 

1330-1530

Etablering av lesegrupper og utdeling av gruppeoppgave

20.8: 0915 -1100 Lesegruppe

 

1145-1530

Gruppeabeid

21.8: 0915-1100 Marit/Bodil/Grethe: Lesegruppe-

dr�fting, tema 1.1

 

1145-1530

Gruppearbeid

 

22.8: 0915-1530

Gruppearbeid

Uke 35

26.8: 0915-1100

Marit: Sykepleievitenskap som grunnlag for evaluering og endring av sykepleietjeneste og utdanning(1.3)

1145-1330

Lesegruppe

1345-1530

Gruppearbeid

27.8: 0915-1100

Bodil, Marit, Grethe:

Lesegruppedr�fting (1.2)

1145-1530

Gruppearbeid

28.8: 0915-1100

Lesegruppe

 

1145-1530

Gruppearbeid

29.8: 0915-1530

Gruppearbeid

Uke 36

2.9: 0915-1330

Ida Torunn Bj�rk: Kompetanseutvikling i praksis (1.4)

1345-1530

Grethe: Lesegruppedr�fting (1.3)

3.9: 0915-1100

Lesegruppe

 

 

1145-1530

Gruppearbeid

4.9: 0915-1100

Grethe og Ida Torunn: Lesegruppedr�fting (1.4)

 

1145-1530

Gruppearbeid

5.9: 0915-15.30

 

Gruppearbeid

Uke 37

9.9: 0915-1530

Bodil, Grethe

SEMINAR

Presentasjon av gruppearbeid

10.9: 0915-1530

Grethe, Bodil

SEMINAR

Presentasjon gruppearbeid

11.9: 0915-1330

Marit og Per Nortvedt:

Kunnskapsniv�er og kunnskapsformer i sykepleien (2.1)

1345-1530

Arbeid med individuell skriftlig oppgave (4-5 sider)

12.9: 0915-11.00

Lesegruppe

1145-1530

Arbeid med individuelt skriftlig arbeid

Uke 38

 

 

 

18.9: 0915-1330

May Solveig Fagermoen: �Middle range theories� ift kunnskapsniv�er og kunnskapsformer i sykepleien (2.1)

1345-1530

Grethe, Bodil:

Lesegruppedr�fting 2.1

19.9: 0915-11.00

Lesegrupper

1145-1530

Arbeid med individuelt skriftlig arbeid

 

Innlevering individuelt skriftlig arbeid

Uke 39

 

 

 

25.9: 0915-1100

Bodil: Forholdet mellom sykepleievitenskap og beslektede kunnskapsomr�der(2.2)

1145-1330

Bodil, Grethe: Lesegruppedr�fting

1345-1530

Tilbakemelding p� skriftlig arbeid

26.9: Individuelle

Studier

Uke 40

 

 

2.10:

Individuelt arbeid med litteratur

3.10

Individuelt arbeid med litteratur

Uke 41

Hjemmeeksamen. Innlevering eksamensoppgave fredag 10.10.

 

 

Arbeidsformer

Studentene deles inn i grupper som skal arbeide sammen om gruppeoppgaven og lesegruppenes oppgaver.

Gruppearbeidet best�r av en spesifisert oppgave fra tema 1 som hver gruppe skal arbeide sammen om. Resultatet av gruppearbeidene legges fram p� seminardagene i uke 37. Gruppene f�r veiledning underveis og l�rer er tilgjengelig for gruppene.

Lesegruppene f�r oppgaver/sp�rsm�l knyttet til spesielle deler av pensum.  I lesegruppe dr�ftingen er alle gruppene samlet i plenum og oppgavene/sp�rsm�lene knyttet til pensum dr�ftes og gjennomg�s.

Individuelt skriftlig arbeid er en individuell oppgave knyttet til tema 2. Denne skal besvares innenfor en ramme p� 5-6 sider.

 


UKEPLAN:

 

Tid

Hovedtema

M�l

Arbeidsform

Pensum

Uke 33

Semester�pning

Informasjon om mastergradsstudiet

Informasjon om bruk av ITK/

bibliotektjenesten

 

Introduksjon til ITK/ bibliotek

Innf�ring i studieteknikk

 

Uke 34

Forholdet mellom sykepleievitenskap og sykepleietjeneste

Sykepleiens samfunnsmessige mandat, samfunnsmessige og legale rammer med spesielt fokus p� spenning mellom rammer, fag og pasient

 

Utvikling av forskningsmilj�er i praksis, ledelse og utdanning

 

 

 

 

Studenten skal kjenne til de samfunnsmessige, politiske og organisatoriske rammene som faget ut�ves og utvikles innenfor.

 

Studenten skal med bakgrunn i aktuell litteratur og forskning kritisk analysere forholdet mellom vitenskap og praksis i sykepleien

 

 

 

Forelesninger 4 timer

Lesegrupper

Gruppearbeid

Individuelle studier

Eriksen, V (1996) Profesjonsmakt. Oslo: Tano-Aschehoug

 

Kirkevold, Marit (1996) Vitenskap for praksis? Kap 1,3

Hallandvik, J. (2002) Helsetjeneste og helsepolitikk

 

Flint, H., Wright, S. (2001) Nursing development units: progress and developments.

Redfern, S., Warren, S. (1998) Nursing development units: their structure and orientation.

 

Kirkevold, M. (2001) Etablering av undervisningssykehjem � klinisk sykepleieforskning og fagutvikling h�nd i h�nd

Uke 35

 

 

Sykepleievitenskap som grunnlag for evaluering og endring av sykepleietjeneste og utdanning

 

Studenten skal med bakgrunn i aktuell litteratur og forskning kritisk analysere forholdet mellom vitenskap og praksis i sykepleien

 

Forelesning 2 t

Lesegrupper med dr�fting

Gruppearbeid

Individuelle studier

Lenz, E.R. (1998) The role of middle range theory for nursing research and practice.

Part 1 and Part 2.

�stlinder, Gerthrud red. (2002) Omv�rdnad som akademiskt �mne.

Uke 36

Metoder for � bedre sammenhengen mellom vitenskap og praksis, utdanning og lederskap

Studenten skal kjenne til de samfunnsmessige, politiske og organisatoriske rammene som faget ut�ves og utvikles innenfor

           

Forelesning 4 t

Lesegrupper med dr�fting

Gruppearbeid

Individuelle studier

 

 

 

Ekeli, Britt Vigdis (2000). Med �kunnskapsbasert fysioterapi� baklengs inn i fremtiden?

Ekeli, Britt Vigdis (2000) Evidence Based Medicine som konserveringsmiddel.

Nortvedt, M.W. og Hanssen, T.A: Evidensbasert kunnskap

Bj�rk, I.T., Kirkevold, M. (2000) From simplicity to complexity: developing a model of practical skill performance in nursing.

Kirkevold, Marit (1996) Vitenskap for praksis? Kap 2,4-5

Uke 37

Tema 1: Forholdet mellom sykepleievitenskap og sykepleietjeneste

Tema 2: Sykepleievitenskapens innhold og struktur

Alle m�l for tema 1

 

Studenten skal kunne identifisere og kritisk analysere ulike kunnskapsformer i sykepleiepraksis og deres gyldighet innenfor vitenskapelige kunnskapsparadigmer.

 

Seminar � presentasjon av gruppeoppgaven

Forelesning 4 timer

Individuell skriftlig oppgave 4-5 sider

Individuelle studier

Lesegrupper

Litteratur for tema 1

Carper, B.A. (1996) Fundamental patterns of knowing in nursing. Edwards, S. (2001) Philosophy of nursing

Kim, S. H.  (2000) The Nature of theoretical thinking in nursing. 

Kim, H.S., Holter, I.M. (1995). Critical theory for science of nursing practice.

Kirkevold, Marit (1996) Vitenskap for praksis? Kap 7

Molander, B. (1997) Kunnskapsm�ngfald och ulika kunskapstraditioner.

Uke 38

Kunnskapsformer og kunnskapsniv�er i sykepleien

Studenten skal kunne identifisere og kritisk analysere ulike kunnskapsformer i sykepleiepraksis og deres gyldighet innenfor vitenskapelige kunnskapsparadigmer.

Studenten skal kjenne til aktuell vitenskapsdebatt i sykepleien og diskutere de konsekvenser en utvikling av sykepleievitenskap og forskning har for utdanning, praksis og ledelse av sykepleiefaget.

Forelesning 4 timer

Lesegruppe med dr�fting

Individuelt skriftlig arbeid

Individuelle studier

Carper, B.A. (1996) Fundamental patterns of knowing in nursing. Edwards, S. (2001) Philosophy of nursing

Kim, S. H.  (2000) The Nature of theoretical thinking in nursing. 

Kim, H.S., Holter, I.M. (1995). Critical theory for science of nursing practice.

Kirkevold, Marit (1996)  Vitenskap for praksis? Kap 2,7

Molander, B. (1997) Kunnskaps-m�ngfald och ulika kunskaps-traditioner.  

Uke 39

Forholdet mellom sykepleievitenskap og beslektede kunnskapsomr�der

Studenten skal kjenne til aktuell vitenskapsdebatt i sykepleien og diskutere de konsekvenser en utvikling av sykepleievitenskap og forskning har for utdanning, praksis og ledelse av sykepleiefaget.

Forelesning 2 t.

Tilbakemelding p� skriftlig arbeid

Lesegrupper med dr�fting

Williams, Simon J. (1995) Theorising class, health and lifestyles: Can Bordieu help

us?        

Gastaldo, D., Holmes, D. (1999) Foucault and nursing: a history of the present.           

Danaher, G., Schirato, T., Webb, J. (2000). Understanding Foucault.

Uke 40

1. Forholdet mellom sykepleievitenskap og sykepleietjeneste

Sykepleievitenskapens innhold og struktur

Alle m�lene

Individuelt arbeid med litteraturen

Pensum           

Uke 41

Eksamensuke

Sykepleievitenskap og tjeneste

 

Individuell skriftlig oppgave 3500 ord