Resultatliste eksamen - Seksjon for sykepleievitenskap

 

Eksamen: SYKVIT4011 2004.10 ORD

Sykepleievitenskap og tjeneste

Vekt: 10sp Kar.skala: 65.00-61.00 (60.00) Finhet 1.00

Snitt: C

Oppmeldt

Møtt

Bestått

Antall

38

33

33

%

100

87

87

%

 

100

100

 

Kand.nr

Resultat

 

Kand.nr

Resultat

 

Kand.nr

Resultat

 

Kand.nr

Resultat

 

100

E

 

109

C

 

120

D

 

132

A

 

101

C

 

110

C

 

122

C

 

133

C

 

102

C

 

112

B

 

123

B

 

134

B

 

103

B

 

113

C

 

124

B

 

135

B

 

104

D

 

115

B

 

126

C

 

136

A

 

105

C

 

116

B

 

127

D

 

137

B

 

106

C

 

117

C

 

128

C

 

 

 

 

107

B

 

118

E

 

129

D

 

 

 

 

108

C

 

119

B

 

130

E

 

 

 

 

 (FS568.001 UiO-Studie- og forskningsadministrativ avd. (KSLG) 20.10.2004)