Beskjeder

Publisert 10. jan. 2005 01:00

Eksamensoppgave til kontinuasjonseksamen/utsatt prøve er lagt ut på egen lenke til venstre. Innleveringsfrist er fredag 14.01.05 kl. 14:00. Sensur faller 04.02.05. KSW

Publisert 17. des. 2004 01:00

Kandidatnummer til kontinuasjonseksamen/utsatt prøve er nå tilgjengelig på StudentWeb. Eksamensoppgaven legges ut her på emnesiden mandag 10.01.05. KSW

Publisert 30. nov. 2004 01:00

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen i emnene Sykepleievitenskapens teori- og verdigrunnlag (SYKVIT4012) og Sykepleievitenskap og tjeneste (SYKVIT4011).

En kontinuasjonseksamen er et nytt forsøk på å gå opp til eksamen etter et stryk, og teller som et nytt forsøk. Når det arrangeres kontinuasjonseksamen har studenter som ønsker å forbedre tidligere gyldig forsøk mulighet til å gå opp på nytt.

Kontinuasjonseksamen i SYKVIT4011: fem-dagers hjemmeeksamen. Eksamensteksten legges ut på emnesiden mandag den 10.01.05 kl 09:00. Frist for innlevering av eksamensbesvarelse er fredag 14.01.05 kl. 14:00.

For innlevering av emneoppgaven/hjemmeeksamen gjelder følgende: Så langt det er mulig ønsker vi at eksamensbesvarelsene leveres i ekspedisjonen på instituttet. De som bor langt unna og ikke har noen mulighet til å levere eksamensbesvarelsen her, kan sende eksamensbesva...

Publisert 29. sep. 2004 02:00

Kjære alle studenter. På grunn av sykdom m.m. er vi desverre nødt til å utsette sensurfall på eksamen i kurs 1.1. i 3 virkedager. Sensur faller derved 20 oktober. Håper på deres forståelse for at slikt av og til kan skje. Mange hilsen fra Christina

PS. Håper dere har det fint på det nye kurset!

Publisert 20. sep. 2004 02:00

Hjemmeeksamen

Oppgavetekst for hjemmeeksamen er lagt ut under lenken Eksamenstekst. Hjemmeeksamen skal leveres i to eksemplarer, sammen med et egenerklæringsskjema

Lykke til!! KSW

Publisert 8. sep. 2004 02:00

Kandidatnummer

Kandidatnummer til hjemmeeksamen kan nå hentes hos studiekonsulent Kjersti Stabell Wiggen. Alle må signere for at kandidatnummer er mottatt. For de som ikke har mulighet til å hente kandidatnummeret på instituttet, vil det bli sendt ut pr. brev den 17.09. Svarslipp med signatur for mottatt kandidatnummer må da være oss i hende i god tid innen sensurfall. KSW

Publisert 2. sep. 2004 02:00

Grupperom

Etter avtale med Lene Skarnes i ekspedisjonen i Fredrik Holsts hus, er nå rom 072 også satt av som grupperom på onsdager for studenter på kurset SYKVIT4011. Dette gjelder fram til eksamensuken. Vi har gjort avtale om at ved behov for ytterligere grupperom, så kan dere henvende dere til henne for å få en oversikt over hvilke rom som er ledige. Dere kan ikke reservere rom på forhånd. Dette må gå gjennom studieadministrasjonen. IMH

Publisert 18. aug. 2004 02:00

Hallo alle nye studenter og hjertelig velkommen til studiet! Dersom du ikke var tilstede onsdag 25. aug. slik at du ikke er plassert i en kollokvie-gruppe, så ta kontakt slik at dette blir ordnet.Grupper som trenger lokaler på onsdager kan bruke rom 223 og rom 073 til dette. Unntaket er onsdag 20/10. Da disponerer vi rom 079 i stedet for rom 073.

Hvis det er ytterligere behov for grupperom, ta kontakt med studiekonsulentene så kan vi reservere rom gjennom hele semesteret.