Kontinuasjonseksamen Det arrangeres kontinuasjonseksamen i …

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen i emnene Sykepleievitenskapens teori- og verdigrunnlag (SYKVIT4012) og Sykepleievitenskap og tjeneste (SYKVIT4011).

En kontinuasjonseksamen er et nytt forsøk på å gå opp til eksamen etter et stryk, og teller som et nytt forsøk. Når det arrangeres kontinuasjonseksamen har studenter som ønsker å forbedre tidligere gyldig forsøk mulighet til å gå opp på nytt.

Kontinuasjonseksamen i SYKVIT4011: fem-dagers hjemmeeksamen. Eksamensteksten legges ut på emnesiden mandag den 10.01.05 kl 09:00. Frist for innlevering av eksamensbesvarelse er fredag 14.01.05 kl. 14:00.

For innlevering av emneoppgaven/hjemmeeksamen gjelder følgende: Så langt det er mulig ønsker vi at eksamensbesvarelsene leveres i ekspedisjonen på instituttet. De som bor langt unna og ikke har noen mulighet til å levere eksamensbesvarelsen her, kan sende eksamensbesvarelsene pr. post. I så fall må studiekonsulenten få beskjed om dette ved oppmelding til eksamen.

Sammen med eksamensbesvarelsene skal det også leveres inn et egenerklæringsskjema

Oppmelding til kontinuasjonseksamen i SYKVIT4012 og SYKVIT4011 gjøres skriftlig til studiekonsulent Kjersti Stabell Wiggen, k.s.wiggen@medisin.uio.no, innen fredag 10. desember 2004. KSW

Publisert 30. nov. 2004 01:00 - Sist endret 3. mai 2005 17:54