Hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen i emnet holdes i uke 38. Det er undervisningsfri i perioden. Oppgaveteksten deles ut mandag 17. september kl. 09.00 med innleveringsfrist fredag 21. september kl. 14.00.

Besvarelsen har en ramme på 2500 ord inkludert referanser.

Sensur faller 12. oktober kl. 14.00.

Innlevering av eksamen

Eksamensbesvarelsen leveres i ekspedisjonen på ISH (Stjerneblokka, Nedre ullevål 9) innen kl. 14.00.

Eksamensbesvarelsen skal leveres i tre eksemplarer. Hvert eksemplar skal ha et tittelark (forside) som inneholder oppgavens tittel, i hvilken forbindelse oppgaven er skrevet (eksamensoppgave, emnenavn, dato, instituttets navn) og kandidatnummer. Kandidatnummer finner man på Studentweb. Kandidatens navn må ikke skrives på tittelarket. Eksamensbesvarelsen (med tittelark) stiftes sammen. Det er ikke nødvendig med innbinding, permer etc.

Egenerklæringsskjema: Sammen med eksamensbesvarelsen skal kandidatene levere inn et utfylt og signert egenerklæringsskjema. Skjemaet skal leveres i kun ett eksemplar, og skal ikke stiftes sammen med eksamensbesvarelsen.

Så langt det er mulig skal kandidatene levere eksamensbesvarelsene i ekspedisjonen på instituttet. De som bor langt unna og ikke har noen mulighet til å levere eksamensbesvarelsen på instituttet, kan sende eksamensbesvarelsene pr. post. Hvis det er behov for å sende eksamensbesvarelse pr. post, skal dette i forveien meldes fra til på e-post ekspedisjonen@sykepleievit.uio.no. For postsending av eksamensoppgaver gjelder følgende: Eksamensbesvarelser som sendes i posten må postlegges senest kl. 14.00 dato for innlevering. Konvolutten må ha stempel/bekreftelse fra postkontoret som viser at den er postlagt innen nevnte tidspunkt (dato og klokkeslett). Vi vil ikke godta eksamensbesvarelser med senere poststempling. Eksamensbesvarelser som sendes pr. post må ikke sendes rekommandert!

OBS! Husk å skrive riktig adresse på konvolutten: Universitetet i Oslo, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, Seksjon for sykepleievitenskap, Postboks 1153 Blindern, 0318 Oslo. Merk konvolutten med "eksamensbesvarelse - sykepleievitenskap".

Vi tar ikke imot eksamensbesvarelser pr. e-post.

Publisert 4. sep. 2007 14:37 - Sist endret 4. sep. 2007 14:53