Beskjeder

Publisert 19. aug. 2013 09:41

Informasjon om IT tjenester for studenter er lagt ut under Informasjon til nye studenter.

Publisert 13. aug. 2013 15:00

På grunn av at IT-avdelingen har problemer med oppdateringen av Fronterrommene, heter for øyeblikket fellesrommet til SYKVIT4013 og GERSYK4201 kun "GERSYK4201 - fellesrom høst 2013". Dette vil bli endret så snart IT-avdelingen finner ut av hvordan. Dere som går på SYKVIT4013 skal dermed også bruke dette rommet.

Karoline

Publisert 13. aug. 2013 14:57

Spesifisert pensum er nå lagt ut i Fronter. Der kan dere se hvilken del av pensum som er aktuell til hvilke forelesninger. Det er imidlertid viktig å presisere at dette ikke er en timeplan - den primære timeplanen er her på nett, og eventuelle endringer som kommer vil bli registrert her.

Det er gjort noen endringer i timeplanen: Forelesningen "Vitenskapsfilosofi - en kort oversikt" er flyttet til 21.08.13, kl. 09:15-11:00. Deretter fortsetter det med "Helse og sykdomsbegreper - ulike modeller og perspektiver" fra 11:30-13:00. "Helse og sykdomsbegreper - ulike modeller og perspektiver (forts.)" har blitt flyttet til 22.08.13 kl. 09:15-11:00. I tillegg har Litteraturseminaret onsdag 14.09 blitt forkortet med en time, og slutter derfor kl. 14:00 istedenfor kl 15:00.

Siden disse forelesningene er byttet innad, skal det ikke ha noen praktiske følger for tidsrammen i timeplanen.

Det har blitt gjort noen mindre endringer i pensumlisten, og den o...

Publisert 12. aug. 2013 13:54

Velkommen til studiestart ved masterstudiet i Sykepleievitenskap!

Program for studiestart finner du til høyre på denne siden. Her finner du også nyttig informasjon til  nye studenter. Vi arbeider med en studenthåndbok, som vil bli lagt ut på semestersiden, og delt ut til studentene, så snart den er ferdig.

Vi minner om at første studiedag er obligatorisk.

Vi gleder oss til å se dere 19 august, det er bare å ta kontakt med studiekonsulent ved spørsmål: karoline.flaata@medisin.uio.no Tlf: 22 85 05 62

Karoline