Semesterside for SYKVIT4013 - Høst 2016

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Det har vært noen tekniske problemer med Inspera som har gjort at det ikke har vært mulig å levere oppgaven. Dette skal nå vær løst, og det vil være mulig å levere oppgaven frem til fristen, 16.09 14:00. 

 

 

7. sep. 2016 11:12

Minner om at hjemmeeksamen i SYKVIT4013/GERSYK4201 benytter Inspera Assessment som innleveringssystem. Det finnes instruks for hvordan man bruker systemet på UiOs nettsider.  Vennligst ta kontakt med studiekonsulent Terje Mikal Espedal ved spørsmål eller problemer.

31. aug. 2016 13:11