Pensum/læringskrav

Sykepleievitenskapelig tenkning og metoder

Bøker

Brown, S.J. (1999) Knowledge for Health Care Practice – A guide to using research evidence, W.B.Saunders Company, Philadelphia

Ekeli, B.V. (2002) Evidensbasert praksis – Snublestein i arbeidet for bedre kvalitet i helsetjenesten? Eureka nr.2 Eureka Forlag. Høgskolen i Tromsø

Fagermoen, M.S., Nord, R., Hanestad, B.R., Bjørnsborg, E. (Red). (1998) Fra kunst til kolikk - Norsk sykepleieforskning i fokus. Universitetsforlaget, Oslo

Kim, S.H. (2000) The nature of theoretical thinking in nursing (2nd ed.). Springer Company.

Kirkevold, M. (1996) Vitenskap for praksis? adNotam Gyldendal, Oslo

Lerheim, K. (2000) Et perspektiv på sykepleieforskningen i Norge i fortid og nåtid Forlaget Sykepleien, Oslo.

Lorensen, M. (red.)(1998) Spørsmålet bestemmer metoden. Forskningsmetoder i sykepleie og andre helsefag. Universitetsforlaget, Oslo.

Meleis, A.I. (1997). Theoretical Nursing: Development & Progress. (3rd edition) Lippincott, New York, Philadelphia

Omery, A., Kasper, C.E., Page, G.G. (1995) In search of nursing science. SAGE Publications, Thousand Oaks.

Polit, D.F. & Hungler, B.P. (1999) Nursing Research: Principles and Methods, 6th ed. J.B. Lippincott Company, Philadelphia

Artikler (fås i eget kompendium)

Bakketeig, L.S. & Magnus, P. (2002) Hva er en forskningsprotokoll og hvorfor er den nødvendig? Tidsskrift for Norsk Lægeforening, 122:25; 2464 – 7.

Cowles, K.V. (1988) Issues in qualitative research on sensitive topics, Western journal of Nursing Research, 10:2, s.163 – 179

Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. (2000). The discipline and practice of qualitative research Kap. 1 i Denzin/Lincoln (eds.) Handbook in qualitative research 2nd Ed. Sage Publications Inc., Thousand Oaks.

Eilertsen, G. (2000) Forståelse i et hermeneutisk perspektiv. Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning 3

Gortner, S.R. (1980) Nursing Science in Transition. Nursing Research, 29: 180 – 183

Gortner, S. (1990) Nursing Values and Science: Toward a science philosophy. Image: Journal of Nursing scholarship, 22: 101 – 105.

Kim, H.S. (1993). Identifying alternative linkages among philosophy, theory, and method in Nursing science. Journal of Advanced Nursing, 18:793-800

Knafl, A.K. & Howard, M.J. (1984) Interpreting and reporting qualitative research. Research in Nursing and Health, 7:17 – 24

Nord, R. (2001) Signaturjakten. Kognitiv svikt og informert samtykke i forskning, s. 24 – 31. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning nr. 1.

Omery, A. (1983) Phenomenology: a method for nursing research, A Journal of Nursing Science/jan. pp. 49 - 65

Anbefalt litteratur

Malterud, K. (2003) Kvalitative metoder i medisinsk forskning – En innføring. 2.utg. Universitetsforlaget, Oslo

Publisert 23. mai 2003 11:41 - Sist endret 6. juni 2003 12:42