Pensum/læringskrav

Bøker

Ekeli, B.V. (2002) Evidensbasert praksis – Snublestein i arbeidet for bedre kvalitet i helsetjenesten? Eureka nr. 2 Eureka Forlag. Høgskolen i Tromsø

Fagermoen, M.S., Nord, R., Hanestad, B.R., Bjørnsborg, E. (Red). (1998) Fra kunst til kolikk - Norsk sykepleieforskning i fokus. Universitetsforlaget, Oslo (364 sider)

Fagermoen, M.S. (red.) (2003) Forskningsveileder for sykepleiere, 2.utg. Norsk Selskap for Sykepleieforskning (73 sider)

Kim, S.H. (2000) The nature of theoretical thinking in nursing (2nd ed.). Springer Company (266 sider)

Kirkevold, M. (1996) Vitenskap for praksis? adNotam Gyldendal, Oslo (179 sider)

Lerheim, K. (2000) Et perspektiv på sykepleieforskningen i Norge i fortid og nåtid Forlaget Sykepleien, Oslo. (160 sider)

Lorensen, M. (red.)(1998) Spørsmålet bestemmer metoden. Forskningsmetoder i sykepleie og andre helsefag. Universitetsforlaget, Oslo. (336 sider)

Meleis, A.I. (1997). Theoretical Nursing: Development & Progress. (3rd edition) Lippincott, New York, Philadelphia (665 sider).

Omery, A., Kasper, C.E., Page, G.G. (1995) In search of nursing science. SAGE Publications, Thousand Oaks. (207 sider)

Polit, D.F. & Beck, C.T (2004) Nursing Research: Principles and Methods, 7th ed. J.B. Lippincott Company, Philadelphia. (758 sider)

Artikler (Trykket i eget kompendium)

Cowles, K.V. (1988) Issues in qualitative research on sensitive topics, Western journal of Nursing Research, 10:2, s.163 – 179 (16 sider)

Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. (2000). The discipline and practice of qualitative research Kap. 1 i Denzin/Lincoln (eds.) Handbook in qualitative research 2nd Ed. Sage Publications Inc., Thousand Oaks. (28 sider)

Eilertsen, G. (2000) Forståelse i et hermeneutisk perspektiv. Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning 3:

Gortner, S.R. (1980) Nursing Science in Transition. Nursing Research, 29: 180 – 183

Gortner, S. (1990) Nursing Values and Science: Toward a science philosophy. Image: Journal of Nursing scholarship, 22: 101 – 105.

Kim, H.S. (1993). Identifying alternative linkages among philosophy, theory, and method in Nursing science. Journal of Advanced Nursing, 18:793-800 (7 sider)

Knafl, A.K. & Howard, M.J. (1984) Interpreting and reporting qualitative research. Research in Nursing and Health, 7:17 – 24

Nord, R. (2001) Signaturjakten. Kognitiv svikt og informert samtykke i forskning, s. 24 – 31. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning nr. 1.

Omery, A. (1983) Phenomenology: a method for nursing research, ANS/jan. pp. 49 - 65

Artiklene er trykket opp i et eget kompendium

Anbefalt litteratur

Malterud, K. (2003) Kvalitative metoder i medisinsk forskning – En innføring. 2.utg. Universitetsforlaget, Oslo

Bjørndal, A. Og Hofoss, D. (2004) Statistikk for helse- og sosialfagene. (revidert utgave) Gyldendal Akademisk, Oslo

Publisert 21. apr. 2005 08:58 - Sist endret 24. juni 2005 17:09