Beskjeder

Publisert 27. juni 2012 13:03

Forelesningsplanen er nå korrigert mht. klokkeslett 17.10.12.

Publisert 21. mai 2012 16:22

OBS! Klokkeslett for undervisning 17.10.12 - Litteratursøk for gruppe 2, fra endret fra 12.30 - 15.00 , til 12.30 - 15.30.

Forelesningsplan og pensumliste for høsten 2012 er nå publisert.