Semesterside for SYKVIT4021 - Vår 2004

Kontinuasjonseksamen

En kontinuasjonseksamen er et nytt forsøk på å gå opp til eksamen etter et stryk, og teller som et nytt forsøk. Når det arrangeres kontinuasjonseksamen har studenter som ønsker å forbedre tidligere gyldig forsøk mulighet til å gå opp på nytt.

Oppmelding til kontinuasjonseksamen gjøres skriftlig til studiekonsulent Kjersti Stabell Wiggen, k.s.wiggen@medisin.uio.no. Frist for innlevering av kontinuasjonseksamen (emneoppgave) vil være 9. august kl 14:00.

28. juni 2004 02:00

Kandidatnummer fås utdelt i ekspedisjonen i Stjerneblokken. De som ikke har hentet og kvittert for sitt kandidatnummer i løpet av uke 11 får det tilsendt i posten.

8. mars 2004 01:00