Beskjeder

Publisert 16. mars 2005 01:00

Kontinuasjonseksamen og mulighet til å forbedre

Det er mulig å levere inn ny besvarelse til emnet SYKVIT4021 etter påske. Gå til kontinuasjonseksamen for nærmere informasjon.

Publisert 1. feb. 2005 01:00

Vedr. eksamen

Kandidatnummer for eksamen i SYKVIT4021 vil være tilgjengelig på StudentWeb fra imorgen (02.02.05).

Egenerklæringsskjema skal leveres sammen med eksamensbesvarelsen (emneoppgaven).

De som har behov for å sende eksamensbesvarelse pr.post må ta kontakt med studiekonsulent for å melde i fra om dette. Kjersti Stabell Wiggen, tlf 22 85 05 62/e-post k.s.wiggen@medisin.uio.no.

Publisert 13. jan. 2005 01:00

VIKTIG! Studenter på Skrøpelige gamle

Første forelesning på fordypningsemnet Skrøpelige gamle vil finne sted i Drammen den 19. januar. Ta umiddelbart kontakt med Grethe Eilertsen eller Christina Foss for nærmere opplysninger.

Publisert 15. nov. 2004 01:00

Kandidatnummer til eksamen

Frist for innlevering av emneoppgave er 03.02.05. Pga. knapp tid mellom eksamensmeldingsfristen som er 01.02.05 og eksamen, vil kandidatnummer først foreligge på StudentWeb den 02.02.05. KSW