Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SYKVIT4301 - Vår 2004

Påmeldingsfrist til metodekurs

Påmeldingsfrist til metodekursene SYKVIT4221 (survey/eksperimentell) og SYKVIT4222 (utforskende/beskrivende) er 5. mars .

Du melder deg på skriftlig til Institutt for sykepleievitenskap v. studiekonsulent Inger Marie Hognestad. Husk å oppgi navn og fødsels- og personnummer. Du kan evt. sende en e-post til i.m.hognestad@sykepleievit.uio.no.

9. feb. 2004 01:00