Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SYKVIT4301 - Vår 2005

Karakterskala på fordypningsemnene

Eksamen/prosjektskissene til fordypningsemnene vil vurderes til bestått/ikke bestått. Det vil si at det ikke gis graderte karakterer til denne eksamen. KSW

16. juni 2005 17:10

Eksamensmeldinger i fordypningsemnene

Alle studenter som skal levere prosjektskisse/eksamen i fordypningsemne den 16. juni oppfordres til å sjekke i StudentWeb at de er oppmeldt til eksamen (se under "Innsyn" - "Eksamensmeldinger"). Ta kontakt med studiekonsulenten dersom eksamensmeldingen ikke er i orden. KSW

27. mai 2005 13:49

Prosjektskisse

Innlevering av prosjektskisse innen torsdag 16. juni kl. 14.00

KA

25. mai 2005 17:00