Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

26. oktober

Eksamensordning

Muntlig eksamen.

Tid: 9. november kl. 09:00.

Oppmøte: 15 minutter før eksamen begynner.

Kunngjøring av eksamensresultater: 9. november

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. sep. 2020 10:04