Emner innen medisin

Viser 1–25 av 25 emner
Emne Studiepoeng
HES9315 – Systematiske oversikter - finne, forstå og bruke (3 studiepoeng) 3
HES9520 – Oppfølgingskurs kvalitativ metode (2 studiepoeng) 2
MED1100 – Medisinstudiet, modul 1 (50 studiepoeng) 50
MED2200 – Medisinstudiet, modul 2 (60 studiepoeng) 60
MED3300 – Medisinstudiet, modul 3 (55 studiepoeng) 55
MED4400 – Medisinstudiet, modul 4 (27 studiepoeng) 27
MED4500R – Medisinstudiet, modul 5 (19 studiepoeng) 19
MED5700 – Medisinstudiet, modul 7 (24 studiepoeng) 24
MED6800 – Medisinstudiet, modul 8 (55 studiepoeng) 55
MEDFL5010 – Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet, INTRO I (5 studiepoeng) 5
MEDFL5030 – Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet, INTRO II (5 studiepoeng) 5
MEDFL5115 – Helseforskningsrett: Etikk og personvern (1 studiepoeng) 1
MEDFL5130 – Innføring i statistikk (8 studiepoeng) 8
MEDFL5165 – Psykososiale målemetoder og psykometri: Bruk av spørreskjema i teori og praksis. (5 studiepoeng) 5
MEDFL5175 – Bruk av registerdata i helsetjenesteforskning (3 studiepoeng) 3
MEDFL5280 (10 studiepoeng) 10
MEDFL5315 – Systematiske oversikter - finne, forstå og bruke (3 studiepoeng) 3
MEDFL5520 – Oppfølgingskurs kvalitativ metode (2 studiepoeng) 2
MF9010 – Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-program, INTRO I (5 studiepoeng) 5
MF9030 – Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet, INTRO II (5 studiepoeng) 5
MF9115 – Helseforskningsrett: Etikk og personvern (1 studiepoeng) 1
MF9130 – Innføring i statistikk (8 studiepoeng) 8
MF9165 – Psykososiale målemetoder og psykometri: Bruk av spørreskjema i teori og praksis. (5 studiepoeng) 5
MF9175 – Bruk av registerdata i helsetjenesteforskning (3 studiepoeng) 3
MF9230 – Kurs i klinisk, epidemiologisk og samfunnsmedisinsk forskning (5 studiepoeng) 5