Beskjeder

Publisert 26. jan. 2018 15:39

Merk at de endelige gruppene for modulen for V18 ikke har blitt publisert ennå. Gruppepublisering skjer 7-10 dager før undervisningen på modulen begynner.

Ved spørsmål ta kontakt med MED-studieinfo

Publisert 17. jan. 2018 14:50

Sensuren for skriftlig digital kontinuasjons-/ utsatt eksamen MED2200 (modul 2), fysiologi er nå publisert. 

For tilbakemelding på eksamen ta kontakt med:
Kåre-Olav Stensløkken (e-post: k.o.stenslokken@medisin.uio.no) eller Torill Berg (e-post: torill.berg@medisin.uio.no).

Ev. strykkandidater vil få en e-post, eller et brev i posten med begrunnelse fra eksamenskommisjonen, senest i starten av uke 6.

Innsyn i egen besvarelse og sensorveiledningen
Hvis du ønsker innsyn i din egen besvarelse og sensorveiledningen, er dette mulig på følgende dager: 24. og 30.01.2018.
Sted: Møterom Fortunsdalen, 1. etasje, Sogn Arena (Klaus Torgårds vei 3)
Tid: Mellom kl. 09.00 - 11.30 og mellom kl. 12.30 - 15.00
NB: Her kreves det elektr...

Publisert 20. des. 2017 12:41

Sensuren for strukturert muntlig eksamen MED2200 (modul 2), propedeutikk mm er nå publisert. Det var tilsammen 98 som møtte.

Følgende personer er tilgjengelig fra kommisjonen til studentene for spørsmål om sensuren:

- Mårten Sandberg kan kontaktes på: 95251054

 

De som har strøket vil få en e-post, eller et brev i posten med begrunnelse.

Det er ikke mulig å klage på sensuren på muntlig eksamen. For informasjon om ev. klage på formelle feil, se de sentrale nettsidene om klager på formelle feil.


For andre (ikke faglige) spørsmål om eksamen, sensuren og klager, ta kontakt med studiekonsulent Niclas Berger (juleferie frem til 2.1.18).


Kontinuasjonseksamen/utsatt prøve er mandag 8.1.17

Publisert 14. des. 2017 15:26

Vi nærmer oss 200 testpiloter til opptakspiloten i medisin! Du kan bli nr. 200 og vinne gavekort på 200 kr!

Meld deg på nå
Vinneren blir kunngjort på mandag!

Les mer: med.uio.no/opptakspilot

Publisert 12. des. 2017 12:20

Fra 15. januar - 19. januar har dere undervisning i studiedesign og kunnskapshåndtering. Timeplanen finnes i Mine studier og her: http://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MED5090/v18/timeplan/index.html

Mer informasjon om uken med studiedesign og kunnskapshåndtering finnes her: http://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MED5090/

Fra 22. januar - 9. februar er det undervisning og eksamen i metode- og temaemnet du har fått opptak til i den første elektive perioden i medisinstudiet. Timeplanene er tilgjengelig på nettsidene og i Mine studier. Det er lenket til de ulike emnesidene med timeplan og pensum herfra: ht...

Publisert 12. des. 2017 09:24

For studenter som skal ha konteeksamen i anatomi (i januar 2018) settes makropreparater ut på disseksjonssalen i disse periodene:

* uke 51 (fra mandag 18. desember), og

* 1 uke før konteeksamen (fra torsdag 4. til 12. januar)

Publisert 7. des. 2017 09:30

Generelt:

Ta med gyldig legitimasjon (studentbevis, førerkort, pass). Dere får tildelt hvite frakker.

Alle i pulje 1 - 5 må vente til kl. 12.30 før de kan gå. Ta med mat, drikke og evt. lesestoff.

For pulje 6, vil starttidspunktene på selve eksamen være kl. 12.45, kl. 13.30, kl. 14.20, kl. 15.05 og kl. 15.55. Dere vil starte i numerisk rekkefølge av kandidatnumrene, og det blir en del ventetid for de som skal opp til sist. Ta med mat, drikke, lesestoff. Alle i pulje 6 kan gå når de er ferdige.

LYKKE TIL!

 

 

Pulje 1

Kandidatnummer: 80001- 80010

Oppmøte: seminarrom 1 B2.U001 RH (nedgang ved Medisinsk bibliotek).

Innregistrering mellom kl 07.15-07.40 (kandidater som møter etter kl. 07.40 vil...

Publisert 4. des. 2017 14:56

MED-studieinfo fikk akkurat levert inn nøkler som ble funnet på Nye Aud. 13.

 

Publisert 18. nov. 2017 12:15

Hei
 
Har du disponert skap på Ullevål eller Rikshospitalet denne høsten,
må dette ryddes ut, innen 15. desember 2017
 
Etter den fristen vil låsene klippes, og evt. innhold fjernes.

God ferie!

Publisert 10. nov. 2017 09:22

Les mer og meld deg på innen 4. desember!

Publisert 9. nov. 2017 13:14

Siden fakultetet har satt opp innsyn samtidig med obligatorisk undervisning, og praksis på fastlegekontorer, har fakultetet besluttet at vi kommer til å forlenge åpningstiden for innsyn onsdag 22.11.17 utover ettermiddagen. Dere kan må melde dere på mellom 12 og 14.30, og 15 og 18, onsdag 22.11.17.

Ta kontakt med MED-studieinfo dersom det er spørsmål om dette. 

Publisert 8. nov. 2017 09:24

Avdeling for smittevern, Oslo sykehusservice, Oslo universitetssykehus tilbyr medisinstudenter influensavaksine:

  • mandag 20.11 og
  • tirsdag 21.11
  • kl. 10-14, Rikshospitalet B Kurssal B1.1016A (RHB1.1016A)

I tillegg nevnes at Avdeling for smittevern har stand med vaksinasjonstilbud i forbindelse med Pasientsikkerhetsuka på følgende steder:

  • Radiumhospitalet mandag 13. november  kl. 10-14
  • Rikshospitalet tirsdag 14. november  kl. 10-14
  • Ullevål onsdag 15. november  kl. 10-14
  • Aker torsdag 16. november (med forbehold)  kl. 10-14

Vi vaksinerer kl. 10-14, og studentene kan benytte seg av dette i den grad de har kapasitet.

Med vennlig hilsen
Avdeling for smittevern
Oslo universitetssykehus HF

Publisert 6. nov. 2017 14:42

Sensuren for skriftlig digital eksamen MED2200 (modul 2), fysiologi er nå publisert. Det var tilsammen 96 som møtte, av dem strøk 9,4%.

De som har strøket vil få en e-post, eller et brev i digital postkasse/posten med begrunnelse fra eksamenskommisjonen, senest ila uke 46.

Det er planlagt at det vil bli sendt ut en e-post til alle kandidatene om hvilken percentil besvarelsen ligger i. Dette er planlagt på torsdag eller fredag, men kan bli utsatt hvis noe uforutsett skulle skje.

I tillegg kan kandidatene kontakte følgende faglærere pr e-post for å få en begrunnelse:
Kåre-Olav Stensløkken: k.o.stenslokken@medisin.uio.no
Torill Berg: torill.berg@medisin.uio.no

For informasjon om innsyn i egen besvarelse, se tidligere melding om dette.

Kontinuasjonseksamen/utsatt prøve arrangeres tirsdag 09.01.18.

For informasjon om hvordan klage, se de sentrale nettsiden...

Publisert 5. nov. 2017 18:21

Har du spørsmål om eksamen, permisjon eller tilrettelegging? Studiekonsulentene for modul 1 og 2, Hanne og Niclas, sitter fra nå av hver mandag på MED-studieinfo fra kl.12-15!

Kom innom for en prat!

Ved spørsmål, kontakt MED-studieinfo

Publisert 19. okt. 2017 13:40

Hvis du ønsker innsyn i din egen besvarelse og sensorveiledningen, er dette mulig etter at sensuren er publisert. Sensuren publiseres ca 06.11.17 eller 07.11.17 (med forbehold om at ikke noe uforutsett skulle skje) og dagene som er satt opp til innsyn er 15.11.17 og 22.11.17.

Sted: Møterom Fortunsdalen, 1. etasje, Sogn Arena (Klaus Torgårds vei 3)

Tid: Mellom kl. 09.00 - 11.30 og mellom kl. 12.30 - 15.00         

NB: Her kreves det elektronisk påmelding. Du kan melde deg på fra det tidspunktet sensuren er publisert til og med 21.11.17. Ha kandidatnummeret ditt klart da dette må oppgis ved påmelding.

Påmelding på bokmål (skjemaet åpnes ved sensur)

Påmelding på nynorsk (skjemaet åpnes ved sensur)

Treningssett...

Publisert 18. okt. 2017 13:17

Søknadsfristen for å søke tilrettelagt undervisning for vårsemesteret er 1. november : http://www.uio.no/studier/program/medisin/undervisning-eksamen/oblig-undervisning/tilrettelegging-obl-und.html

Søknader som kommer etter fristen vil bli avslått selv om kriteriene er tilstede.

Hvis det oppstår akutte eller uforutsette hendelser som gjør at du får behov for tilrettelegging etter at søknadsfristen er løpt ut, kan fakultetet etter særlig søknad innvilge tilrettelegging.

Publisert 17. okt. 2017 08:37

Skriftlig digital eksamen MED2200 (modul 2) i fysiologi skal gå i universitetets eksamenslokaler i Silurveien 2. Eksamen skal være i sal B. Dette kan dere også se her: http://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MED2200/h17-2/eksamen/index.html

Publisert 6. okt. 2017 13:01

Fakultetet har lagt om studiestartsarbeidet. Vi skal ansette en faddersjef for et helt år til å lede arbeidet med studiestart i samarbeid med fakultetet. Faddersjefen forbereder studiestart sammen med fadderkoordinatorer (de tidligere faddersjefene).

Se utlysningen her.

Publisert 6. okt. 2017 10:21

Minner om at fristen for å prioritere emner til den elektive perioden i januar 2018 er tirsdag 10. oktober. Alle studenter må innen 10. oktober foreta en emneprioritering av valgfrie emner i StudentWeb - 3 valg for metodeemnet og 6 valg for temaemnet. Du vil få ett metodekurs og ett temakurs som tas i løpet av den første elektive perioden. Dersom du har satt opp en emneprioritering og ønsker å gjøre endringer på emner/prioritet kan du gjøre dette fram til prioriteringsfristen.

Se veiledning for hvordan du prioriterer emner/gjør endringer i StudentWeb: http://www.uio.no/studier/program/medisin/oppbygging/valgfrie-emner/veiledning-for-emneprioritering/index.html

Se informasjon om valgfrie emner: http://www.uio.no/studier/program/medisin/oppbygging/valgfrie-emner/

Dersom du har spørsmål knyttet til valgfrie emner kan du kontakte administrativ koordinator for emnene. For kontaktinformasjon, se: http://www.med.uio.no/personer/adm/fak/studier/mattis/index.html...

Publisert 4. okt. 2017 06:54

Muntlig eksamen i anatomi vil bli avholdt i uken mandag 30.10 til fredag 3.11. Hvem som kommer opp hvilke dager blir lagt ut som ressurs i timeplanen en uke før første eksamensdag, altså mandag 23.10 (før ca kl. 09.00).

Publisert 26. sep. 2017 15:08

På orienteringsmøtet om fysiologieksamen var det litt spørsmål om poenggrensen. Vedtaket som er gjort i programrådet sier at grensen på 55% skal innføres høsten 2017, ev. våren 2018. Siden fysiologieksamen kommer relativt tidlig i semesteret, og vedtaket ble gjort etter at arbeidet med eksamen (både ordinær og konte) var langt fremskredet, vil skriftlig digital eksamen MED2200 (fysiologi) høsten 2017 ha en beståttgrense på 65%, slik det ble opplyst om på møtet.

For ordens skyld kan det nevnes at når grensen endres fra 65% til 55% vil ikke kunnskapskravene for bestått endres, men vanskelighetsgraden på spørsmålene blir justert. Dette betyr at en student som ville bestått eksamen etter dagens krav (65%) vil også bestå med de nye kravene (55%). Og motsatt, en som ikke ville bestått i dag, vil heller ikke bestå med de nye kravene.

Publisert 19. sep. 2017 16:57

Tirsdag 26. september er det informasjonsmøte om de valgfrie emnene i første elektive periode som du skal ta fatt på våren 2018.
Møtet er kl. 13:00-14:30 i DME Nye auditorium
Møtet er også lagt inn i timeplanen.

På informasjonsmøtet vil du få informasjon om datoer og frister for å prioritere emner, når du får svar på prioriteringen, samt en kort introduksjon om hvert emne.

Det vil bli anledning til å stille spørsmål på møtet.

Det er også publisert en egen side med informasjon om valgfrie emner i medisinstudiet, der du blant annet finner informasjon om prioritering av emner, oppmelding og opptak. Du finner informasjonen her: http://www.uio.no/studier/program/medisin/oppbygging/valgfrie-emner/

26. september åpner også emneprioriteringen. I perioden 26. september til 10. oktober må du sette opp en prioritering på tre metodekurs og seks temakurs.

Publisert 11. sep. 2017 14:41

Revidert implementeringsplan for graderte karakterer i medisinstudiet er vedtatt. Sjekk ut her.

Publisert 8. sep. 2017 15:33

Informasjonsmøtet om anatomi er flyttet til førstkommende torsdag 14.09.17 kl 08:30. Timeplanen er oppdatert.

Publisert 4. sep. 2017 10:43

Kulltillitsvalgt organiserer evaluering av forelesninger.