Gruppefordeling modul 3 termin 1

Merk at de endelige gruppene for modulen for V18 ikke har blitt publisert ennå. Gruppepublisering skjer 7-10 dager før undervisningen på modulen begynner.

Ved spørsmål ta kontakt med MED-studieinfo

Publisert 26. jan. 2018 15:39 - Sist endret 26. jan. 2018 15:39