Informasjon om poenggrense på fysiologieksamen

På orienteringsmøtet om fysiologieksamen var det litt spørsmål om poenggrensen. Vedtaket som er gjort i programrådet sier at grensen på 55% skal innføres høsten 2017, ev. våren 2018. Siden fysiologieksamen kommer relativt tidlig i semesteret, og vedtaket ble gjort etter at arbeidet med eksamen (både ordinær og konte) var langt fremskredet, vil skriftlig digital eksamen MED2200 (fysiologi) høsten 2017 ha en beståttgrense på 65%, slik det ble opplyst om på møtet.

For ordens skyld kan det nevnes at når grensen endres fra 65% til 55% vil ikke kunnskapskravene for bestått endres, men vanskelighetsgraden på spørsmålene blir justert. Dette betyr at en student som ville bestått eksamen etter dagens krav (65%) vil også bestå med de nye kravene (55%). Og motsatt, en som ikke ville bestått i dag, vil heller ikke bestå med de nye kravene.

Publisert 26. sep. 2017 15:08 - Sist endret 26. sep. 2017 15:08