Påminnelse: Frist for emneprioritering - valgfrie emner

Minner om at fristen for å prioritere emner til den elektive perioden i januar 2018 er tirsdag 10. oktober. Alle studenter må innen 10. oktober foreta en emneprioritering av valgfrie emner i StudentWeb - 3 valg for metodeemnet og 6 valg for temaemnet. Du vil få ett metodekurs og ett temakurs som tas i løpet av den første elektive perioden. Dersom du har satt opp en emneprioritering og ønsker å gjøre endringer på emner/prioritet kan du gjøre dette fram til prioriteringsfristen.

Se veiledning for hvordan du prioriterer emner/gjør endringer i StudentWeb: http://www.uio.no/studier/program/medisin/oppbygging/valgfrie-emner/veiledning-for-emneprioritering/index.html

Se informasjon om valgfrie emner: http://www.uio.no/studier/program/medisin/oppbygging/valgfrie-emner/

Dersom du har spørsmål knyttet til valgfrie emner kan du kontakte administrativ koordinator for emnene. For kontaktinformasjon, se: http://www.med.uio.no/personer/adm/fak/studier/mattis/index.html

Dersom du allerede har satt opp en prioritering i StudentWeb og ikke ønsker å gjøre endringer på denne, er det bare å se bort fra denne henvendelsen.

Publisert 6. okt. 2017 10:21 - Sist endret 6. okt. 2017 10:21