Sensuren for skriftlig digital eksamen MED2200 (modul 2), fysiologi er nå publisert

Sensuren for skriftlig digital eksamen MED2200 (modul 2), fysiologi er nå publisert. Det var tilsammen 96 som møtte, av dem strøk 9,4%.

De som har strøket vil få en e-post, eller et brev i digital postkasse/posten med begrunnelse fra eksamenskommisjonen, senest ila uke 46.

Det er planlagt at det vil bli sendt ut en e-post til alle kandidatene om hvilken percentil besvarelsen ligger i. Dette er planlagt på torsdag eller fredag, men kan bli utsatt hvis noe uforutsett skulle skje.

I tillegg kan kandidatene kontakte følgende faglærere pr e-post for å få en begrunnelse:
Kåre-Olav Stensløkken: k.o.stenslokken@medisin.uio.no
Torill Berg: torill.berg@medisin.uio.no

For informasjon om innsyn i egen besvarelse, se tidligere melding om dette.

Kontinuasjonseksamen/utsatt prøve arrangeres tirsdag 09.01.18.

For informasjon om hvordan klage, se de sentrale nettsidene om klager på karakteren, og klager på formelle feil. Klagefristen er 27.11.17.
For andre (ikke faglige) spørsmål om eksamen, sensuren og ev. klager, ta kontakt med studiekonsulent Niclas Berger.

Publisert 6. nov. 2017 14:42 - Sist endret 6. nov. 2017 14:42